Zapraszamy na zawody rowerowe dla dzieci – spotykamy się w poniedziałek 4 sierpnia w Toruniu

Posted by | lipiec 30, 2014 | Bez kategorii | No Comments
Plakat 30.7.14-wersja elektroniczna

W Toruniu dzień 4.08. jest dniem kolarstwa – z naszego miasta startują kolarze do II etapu Tour de Pologne. Po starcie honorowym zawodowych kolarzy, który odbędzie się sprzed nowej hali sportowo-widowiskowej, odbędą się wyścigi kolarskie, na które zapraszamy dzieci i ich rodziców. Początek zawodów o godz.11:30. Start i meta przy hali sportowo-widowiskowej. Zapisy w namiocie „Copernicus” w dniu startu w godz.8:30-11:00.
Wyścigi przewidziane są dla 5 kategorii wiekowych:
I kat. rocznik 2008 i młodsi,
II kat. roczniki 2007-2006,
III kat. roczniki 2005-2004,
IV kat. roczniki 2003-2002,
V kat. rocznik 2001
Więcej szczegółów w poniższym regulaminie.
Nie zapomnijcie zabrać ze sobą roweru górskiego i kasku!

 

Regulamin
WYŚCIGÓW ROWEROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z okazji 71 Tour de Pologne
Toruń, 04.08.2014

1. Informacja o imprezie
Nazwa imprezy: „Wyścigi Rowerowe o Puchar Prezydenta Miasta Torunia z okazji 71 Tour de Pologne”.

2. Cel imprezy
a. Popularyzacja kolarstwa na terenie miasta Torunia.
b. Wyłonienie najlepszych zawodników/zawodniczek wśród startujących w przewidzianych kategoriach wiekowych.

3. Organizatorzy imprezy
a. UKS Copernicus Toruń.
b. Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Toruń.

4. Termin i miejsce imprezy
a. Wyścigi odbędą się w dniu 4 sierpnia 2014. Start pierwszego zawodnika o godz.11.30, po starcie honorowym II etapu 71 Tour de Pologne UCI Word Tour 2014.
b. Miejsce startu i mety: Toruń, ul.Bema – na wysokości nowej hali sportowo-widowiskowej.
c. Biuro organizacyjne mieścić się będzie w namiocie „Copernicus” w godz.8:30-11:00.

5. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
a. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyścigów w godz.8:30-11:00 w namiocie „Copernicus”.
b. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa zawodnika w wyścigach jest wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny odpowiedniego formularza zgłoszeniowego – zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w wyścigu zgłoszonego do startu zawodnika.
c. Zgłoszenie uczestnictwa zawodnika poprzez wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych i przyjęcie oświadczenia przez Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883).
d. Warunkiem uczestnictwa zawodnika jest zapoznanie się i bezwzględne stosowanie do zapisów niniejszego Regulaminu przez zawodnika i jego rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka i wyrażą zgodę na jego uczestnictwo w wyścigach wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz akceptują warunki określone niniejszym Regulaminem.
Brak spełnienia powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem niepełnoletniej osoby do startu w wyścigach.
e. Każdy zawodnik startuje na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, którzy złożyli Organizatorowi stosowne oświadczenie.
f. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez zawodnika roweru górskiego i jego odpowiedniego wyposażenia. Odpowiedzialność za sprawny rower górski i jego wyposażenie spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych startującego zawodnika.
g. Zawodnik obowiązany jest do jazdy w atestowanym zapiętym kasku sztywnym.

6. Kategorie wiekowe
I kat. rocznik 2008 i młodsi,
II kat. roczniki 2007-2006,
III kat. roczniki 2005-2004,
IV kat. roczniki 2003-2002,
V kat. rocznik 2001.

7. Organizacja wyścigów
a. Wyścigi przeprowadzane będą na drodze o nawierzchni asfaltowej/kostce brukowej przy zamkniętym ruchu drogowym.
b. Wyścigi odbędą się na rundzie/okrążeniu o długości 300 metrów. Poszczególne kategorie wiekowe będą miały do pokonania:
• I kategoria, rocznik 2008 i młodsi – 1 okrążenie (300 m),
• II kategoria, roczniki 2007-2006 – 2 okrążenia (600 m),
• III kategoria, roczniki 2005-2004 – 3 okrążenia (900 m),
• IV kategoria, roczniki 2003-2003 – 4 okrążenia (1200 m),
• V kategoria, rocznik 2001 – 5 okrążeń (1500 m).
c. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie przejadą przewidzianą ilość okrążeń.

8. Program wyścigów, organizacja startu
a. 8:30-11:00 – przyjmowanie zgłoszeń zawodników,
b. 11:30 – start I kategorii,
c. 11:40 – start II kategorii,
d. 11:55 – start III kategorii,
e. 12:15 – start IV kategorii,
f. 12:40 – start V kategorii,
g. 13:20 – dekoracja.

9. Nagrody
Za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe.

10. Postanowienia i informacje końcowe
a. Uczestnicy wyścigów muszą zachować szczególną ostrożność na całej trasie wyścigu.
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigów.
c. Każdy zawodnik bierze udział w wyścigach na własną odpowiedzialność – odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie trwania i po wyścigach.
e. Organizator z Komisją Sędziowską mają wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian, jak i podejmowania decyzji w kwestiach nie objętych Regulaminem.